• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Корисні посилання

Корисні посилання

положение ИСУО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ

ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 13.02.2014 №3/124

директор ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ

ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

______________ В. Кіяшко

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ М. ЛУГАНСЬКА

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Луганська (в подальшому Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту», «Про доступ до публічної інформації», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, (зі змінами) та визначає порядок електронної реєстрації дітей, які проживають у м. Луганську на влаштування їх у комунальні дошкільні навчальні заклади міста (за винятком спеціальних закладів).

1.2.Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у комунальні дошкільні навчальні заклади (в подальшому ДНЗ) для дітей із загальним розвитком здійснюється з метою:

- забезпечення права дитини, яка проживає у м.Луганськ, на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Луганська;

- спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ м. Луганська;

- забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади міста Луганська;

- запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м. Луганська;

- здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Луганська.

1.3. Загальний міський електронний реєстр дітей на влаштування у ДНЗ - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Луганська та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

1.4. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Держатель електронного реєстру – ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

Реєстр - загальний міський електронний реєстр дітей до зарахування в ДНЗ – єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ;

Реєстратор - уповноважена особа ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, забезпечує збереження та захист інформації;

Заявник - особа, яка висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру та отримала реєстраційний номер;

Заява - електронний документ, який складається фізичною особою з метою внесення інформації у електронний реєстр;

Реєстраційний номер - номер, який автоматично отримує заява.

Прохідний бар’єр - кількість дітей, яка визначається фактичною наповнюваністю відповідної вікової групи, згідно з інформацією, наданою керівником ДНЗ.

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до комунального дошкільного навчального закладу (за винятком спеціальних закладів).

2.2. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на веб-сайті dnz-reg.nz.ua або на веб-сайті lg.isuo.org. батьками або особами, які їх замінюють. У разі відсутності у них доступу до мережі Інтернет (за зверненням батьків) заяву заповнює працівник дошкільного навчального закладу або Реєстратор.

2.3.При поданні заяви Заявник автоматично надає згоду на обробку персональних даних.

2.4.Внесення до заяви підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- повна дата народження;

- адреса проживання;

- серія та номер свідоцтва про народження;

- інформація про пільгову категорію (за наявності);

- навчальний заклад, який має відвідувати дитина.

б) про батьків:

- прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;

- адреса реєстрації місця проживання;

- контактні дані (телефон, електронна адреса).

в) бажаний рік зарахування.

2.5. До заяви прикріплюється скан-копія свідоцтва про народження дитини та скан-копія документу, який підтверджує наявність пільг на першочергове влаштування дитини в ДНЗ.

2.6. Якщо до заяви не були прикріплені скан-копії документів, то протягом 10 робочих днів батьки або особи, які їх замінюють, повинні підтвердити свою заяву, надавши власноруч Реєстратору свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують наявність пільг. У разі не підтвердження заяви документально, Реєстратор повинен відхилити заяву.

2.7. Після успішної реєстрації кожній заяві автоматично присвоюється реєстраційний номер і їй присвоюється статус «Нова».

2.8. Після перевірки Реєстратором заяви вона пропускається у Реєстр, їй присвоюється статус «Прийнята» та номер черги в ДНЗ. Нумерація черги проводиться автоматично відповідно до дати та часу надання заяви.

2.9. Реєстратор має право відхилити заяву у наступних випадках:

2.9.1. Заява надана не українською мовою,

2.9.2. Кількість заяв значно перевищую прохідний бар’єр,

2.9.3. У бажаному році зарахування, вказаному у заяві, заявлений ДНЗ не комплектує відповідну вікову групу,

2.10. У випадках, зазначених у п. 2.8.2 та п. 2.8.3. Положення Реєстратор повинен запропонувати Заявнику найбільш доцільний варіант щодо реєстрації дитини в інший ДНЗ м.Луганська.

2.11. Заявник має право звертається до Реєстратора за інформацією про прохідний бар’єр у заявлений ним ДНЗ, про наявність черги, наявність вільних місць та квоти на місця для пільгових категорій.

2.12. Заявникам ДНЗ із найбільшою кількістю заяв, які знаходяться нижче прохідного бар’єру, Реєстратором може бути запропонована можливість бути зареєстрованим до іншого ДНЗ або змінити рік зарахування в той же заклад на наступний (при наявності комплектації групи відповідної вікової категорії).

2.13. Цим Положенням встановлюється квота вільних пільгових місць на першочергове влаштування у дошкільні навчальні заклади, що складає 10% на кожну вікову групу.

2.14. У разі якщо заява на першочергове влаштування дитини в ДНЗ знаходиться поза встановленої квоти, Реєстратор має право запропонувати Заявнику першочергову реєстрацію до іншого ДНЗ, де є вільні квотові місця.

2.15. Першочергове право на влаштування дітей у дошкільний заклад (пільги) мають наступні категорії:

- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, (згідно з п.2 ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

- діти військовослужбовців (згідно з п.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»),

- діти працівників міліції (згідно із ст.22 Закону України «Про міліцію»),

- діти працівників державної кримінально-виконавчої служби (згідно з п.5 ст.23 Закону України «Про державну кримінально-виконавчої службу України»),

- діти прокурорів та слідчих прокуратури (згідно із ст.49 Закону України «Про прокуратуру»),

- діти педагогічних працівників закладів освіти м.Луганська,

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

2.16. Заяви від Заявників, які проживають за межами м.Луганська, приймаються у разі наявності у ДНЗ вільних місць на кінець оздоровчого періоду (у серпні).

3. Прийом дітей у дошкільний навчальний заклад

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний начальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

3.2. Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м. Луганська або висновку лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу), направлення ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та пакету документів, передбачених п. 3.1. Положення без електронної реєстрації.

3.3.Списки дітей, кількість яких визначається фактичною наповнюваністю групи, відповідно до інформації, наданої керівником ДНЗ, надаються у дошкільний заклад ДЕПАРТАМЕНТОМ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ по мірі їх сформованості.

3.4. У разі якщо на час надання керівнику ДНЗ списків квота пільгових заяв не була заповнена, Реєстратор може надавати додаткові списки дітей пільгових категорій.

3.5. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником упродовж періоду комплектації груп (з червня по серпень) поточного року відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих Реєстратором.

3.6.У списках нумерація (черговість) дітей розставляється з урахуванням відповідності віку дитини віковій групі та даті і часу надання заяви.

3.7. Після отримання, завірених директором ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ списків, керівник закладу проводить відповідну роботу з батьками дітей, зазначених у списку: повідомляє про термін комплектування груп, укладає угоду про співпрацю тощо.

3.8. Поступово, приймаючи дітей в заклад (але не пізніше15 вересня поточного року) особа, призначена в ДНЗ відповідальною за програму ІСУО, повинна внести дані дитини в списки вихованців в електронну базу ДНЗ. Після чого ця дитина автоматично вибуває із Реєстру.

3.9. У разі, якщо керівник закладу одержав від Заявника відмову на отримання місця в ДНЗ, він зобов’язаний повідомити про це Реєстратора, та надати місце наступній дитині, яка стоїть за межами прохідного бар’єру.

3.10. Керівники закладів періодично, на вимогу Реєстратора, надають дані про наявність вільних місць.

3.11. Керівники ДНЗ несуть персональну відповідальність про достовірність інформації, наданої Реєстратору, щодо фактичної кількості дітей, які будуть прийняті в дошкільний заклад до відповідної вікової групи у відповідному навчальному році.

3.12. У випадку недоукомплектування груп або вивільнення місця керівник ДНЗ повідомляє про це Реєстратора і здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, поданих Реєстратором. Керівники ДНЗ несуть персональну відповідальність за достовірність інформації щодо наявності вільних місць.

3.13. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює Реєстратор відповідно до звернення батьків по факту наявності вільних місць.

4.Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних Заявника має лише Держатель електронного реєстру – ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та Реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника згідно чинного законодавства.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на веб-сайті lg.isuo.org або веб-сайті dnz-reg.nz.ua та містить виключно наступну інформацію: номер черги, реєстраційний номер заяви, дату та час реєстрації, прізвище дитини, рік народження та приналежність до пільгової категорії.

5. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади

5.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників дошкільних навчальних закладів.

5.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади здійснює ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

6. Прикінцеві положення

6.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.

6.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

PAGE

PAGE 5

Кiлькiсть переглядiв: 181

Коментарi

  • Rylinfelp

    2018-02-11 14:56:43

    Amoxicillin And Iron [url=http://cialibuy.com]cialis[/url] Keflex And Hives Zithromax Swollen Gums...